بالاخره “دیزاین محصول” یا “طراحی محصول”؟

دیزاین، طراحی نیست.
در زبان فارسی Design را به اشتباه مترادف با واژه Drawing در نظر می‌گیرند و به کار می‌برند، اگرچه این دو واژه انگلـیسی بی ارتبـاط نیستند ولـی نمی‌توان آن‌ها را همسان دانست؛ این مهم‌ترین سؤالی که برای فهم دیزاین باید پرسیده بشه.

قوانین تجربه‌کاربری

روش‌های پژوهش

ارزش‌های کلیدی ما

در بیسیکس

  • تیتر ارزش کلیدی اول. Elevate your user experience with our curated collection of UI/UX resources.
  • تیتر ارزش کلیدی سوم. Get mockups and graphics with a single subscription.
  • تیتر ارزش کلیدی دوم. Inspiring design projects and insights from around the web.
  • تیتر ارزش کلیدی چهارم. Guides for choosing right mockups and customizing.

طراحی تجربه کاربری

تجربه کاربری به اختصار UX شامل رفتارها، نگرش‌ها و احساسات یک کاربر دربارهٔ استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس خاص است. تجربهٔ کاربری جنبه‌های کاربردی، تجربه شده، اثرگذار به صورت عاطفی، معنادار و ارزش‌مند تعامل انسان و رایانه و مالکیت محصول را در بر می‌گیرد.

پژوهش کاربر

تحقیقات کاربری یا کاربرپژوهی بر درک رفتارها، نیازها و انگیزه های کاربر از طریق تکنیک های مشاهده، تجزیه و تحلیل و سایر روشهای بازخورد تمرکز می‌کند.

فلسفه دیزاین

Latest news and reviews on mobile devices and smartphone technology.

مدیرت محصول

مدیریت محصول یک فعالیت درون‌سازمانی است که از پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و بازاریابی برای محصولات یا خدمات تشکیل می‌شود.

تجربه نویسی

در واقع تجربه‌نویسی یا UX Writing به دانشی گفته می شود که متون داخل وب سایت یا اپلیکیشن را به بهترین وجه با هدف رسیدن به بالاترین سطح برقراری ارتباط میان کاربر و محصول دیجیتال، مدیریت می کند.

عضویت در
خبرنامه بیسیکس

  • Stay Up-to-Date. Receive regular updates on the latest technology and gadget news.
  • Discover New Products. Discover the day-to-day coming gadgets that you might not have missed.
  • Join a Community. Become part of a community of tech enthusiasts who share your passion for gadgets and technology.

آخرین مطالب بلاگ