دسنه‌بندی‌ها

استراتژی

0 posts

استراتژی به معنی تعیین اهداف و طرح نمودن برنامه ای برای رسیدن به آنها است. به بیان دیگر استراتژی طرح درازمدتی است که برای رسیدن به یک هدف بلند مدت مشخص طراحی و تبیین می‌گردد.

It seems we cannot find what you are looking for. Perhaps searching can help.