دانش و بینش طراحی به زبان ساده

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقع‌گرایانه گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.

قوانین تجربه‌کاربری

روش‌های پژوهش

ارزش‌های کلیدی ما

در بیسیکس

  • تیتر ارزش کلیدی اول. Elevate your user experience with our curated collection of UI/UX resources.
  • تیتر ارزش کلیدی سوم. Get mockups and graphics with a single subscription.
  • تیتر ارزش کلیدی دوم. Inspiring design projects and insights from around the web.
  • تیتر ارزش کلیدی چهارم. Guides for choosing right mockups and customizing.

تجربه‌کاربری

تجربهٔ کاربری به اختصار UX شامل رفتارها، نگرش‌ها و احساسات یک کاربر دربارهٔ استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس خاص است. تجربهٔ کاربری جنبه‌های کاربردی، تجربه شده، اثرگذار به صورت عاطفی، معنادار و ارزش‌مند تعامل انسان و رایانه و مالکیت محصول را در بر می‌گیرد.

طراحی محصول

طراحی محصول فرایند ایده پردازی، خلق و تولید مجدد محصولاتی است که می تواند نیاز کاربر را بر طرف کند و یا بازار مشخصی را هدف قرار دهد.

کاربر‌پژوهی

تحقیقات کاربری یا کاربرپژوهی بر درک رفتارها، نیازها و های کاربر از طریق تکنیک های مشاهده، تجزیه و تحلیل کار و سایر روشهای بازخورد تمرکز می‌کند.

تجربه نویسی

در واقع تجربه‌نویسی یا UX Writing به دانشی گفته می شود که متون داخل وب سایت یا اپلیکیشن را به بهترین وجه با هدف رسیدن به بالاترین سطح برقراری ارتباط میان کاربر و محصول دیجیتال، مدیریت می کند.

عضویت در خبرنامه

  • دلیل اول. Stay informed with the latest in mockups and design resource trends.
  • دلیل دوم. Discover and download exclusive free design resources and mockups.
  • دلیل سوم.Boost your design skills with practical tips and expert advice.
اگر شما هم دنبال نمونه‌کار برای ورود به بازار کار هستید

میتوانید برای طراح‌های کانسپت خود بریف داشته باشید

تجربه نویسی

در واقع تجربه‌نویسی یا UX Writing به دانشی گفته می شود که متون داخل وب سایت یا اپلیکیشن را به بهترین وجه با هدف رسیدن به بالاترین سطح برقراری ارتباط میان کاربر و محصول دیجیتال، مدیریت می کند.

تجربه نویسی

در واقع تجربه‌نویسی یا UX Writing به دانشی گفته می شود که متون داخل وب سایت یا اپلیکیشن را به بهترین وجه با هدف رسیدن به بالاترین سطح برقراری ارتباط میان کاربر و محصول دیجیتال، مدیریت می کند.